اخلاق نشر

  • مقالات ارسالی به مجله دانشکده پزشکی زابل نباید در یکی از نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسیده باشد و یا بطور همزمان برای سایر مجلات ارسال گردد.
  • مسؤولیت صحت مطالب هر مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان آن می‌باشد. این مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
  • تمامی فرایند داوری بصورت الکترونیکی و بدون نام و مشخصات نویسندگان مقاله صورت خواهد گرفت.
  • نویسندگان تا زمان پایان فرایند ارزیابی داوری و مشخص شدن نتیجه داوری، قصد ارسال مقاله را به مجلات دیگر ندارند.
  • در کارآزمایی‌های بالینی، اسامی بیماران و شماره تخت بیمارستان، مخصوصاً در تصاویر ذکر نشود، اخذ رضایت‌نامه از بیماران ذکر شود. مشخص شود که مطالعه اپیدمیولوژیک یا کارآزمایی بالینی توسط کمیته اخلاقی در پژوهش دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی پیشرفته و یا وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی تصویب شده است. چاپ و انتشار مقاله کارآزمایی‌های بالینی منوط به ثبت آن در مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی ایران یا مراکز ثبت بین‌المللی مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی می‌باشد.
  • نویسنده یا نویسندگان محترم مقاله دقت نماید تا از هرگونه سرقت ادبی در ارائه مقاله خودداری شود بطوریکه استفاده از ایده، طرح، محصول و نوشتار نویسندگان دیگر بدون دریافت مجوز و یا ارجاع‌دهی مناسب چه به صورت آگاهانه و غیرآگاهانه ممنوع می‌باشد. مطلوب است در ارائه عبارات و جملات دقت لازم و رعایت امانت صورت گیرد.
  • تمامی مسؤولیت مقاله منتشر شده به خصوص اعتبار مطالب ارائه شده و رعایت اخلاق در پژوهش برعهده نویسنده یا نویسندگان مقاله می‌باشد.
  • هیچگونه هزینه‌ای بابت داوری مقالات و انتشار آن در مجله دانشکده پزشکی زابل دریافت نمی‌گردد.
  • استفاده از مطالب فصلنامه بلامانع است.