چاپ شده: 2024-02-03

شناسایی مولکولی ژن gag و tax ویروس لوکمیای گاو در زنان مبتلا به سرطان سینه

 • حسن وحیدی امامی
 • آرش قلیانچی لنگرودی
 • سید مسعود حسینی
 • حمیده نجفی
 • زهرا ضیافتی کافی
 • سروش سرمدی

رضایت سالمندان و عوامل مرتبط با آن از ساختار فیزیکی بیمارستان‌های شهر کاشان

 • فاطمه سادات ایزدی اونجی
 • اعظم فتوتی
 • محسن تقدسی
 • آمنه تقدیسی, Mrs

بررسی فراوانی سرطان ریه طی سالهای 1384 تا 1395 در استان کردستان

 • صباح حسنی
 • ابراهیم قادری
 • رضوان پرکالیان
 • بیژن نوری
 • مریم پرواره
 • پژمان شریفی