چاپ شده: 2019-09-14

کارآیی فرایند اکسیداسیون پیشرفته H2O2/MgO در حذف مترونیدازول از محلول‌های آبی

سمیه رهدار, شهین احمدی, اعظم کریم, زهره هاشمی, مسعود علیصوفی

ارزیابی ید ادراری و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان 8-10 ساله‌ی شهر زابل

محمدرضا شادان, امین‌اله جهانی, روح‌اله دهمرده, فهیمه خوشابی

بررسی میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای درآموزش بالینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل

معصومه جنگی زهی, فائزه سنجرانی, مهدی حقیقی, لاله شهرکی مجاهد, سمیه باقری