چاپ شده: 2019-01-09

بررسی اثرات عصاره‌های اتانول، متانول و استون علف مار بر روی بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بینی گوسفندان

غلامرضا باقری, هادی میرزایی, فرشته جوادیان, عاطفه کمالی, جواد آبخو, حمیدرضا جهان تیغ

بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین زابل

خدیجه سراوانی, خدیجه رضایی کیخایی, سیما سراوانی, کلثوم رضایی کیخایی, حسن آقایی, سمانه سراوانی اول

بررسی ارتباط ابعاد استرنوم با سن و جنس و استفاده از آن در تعیین هویت افراد در بیماران بالای 18 سال

خدیجه سراوانی, راضیه بهزادمهر, سلیمان سراوانی, همایون سراوانی, مصطفی بزی, کلثوم رضایی کیخایی, حسن آقایی

بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت‌های امدادرسانی شده توسط اورژانس ۱۱۵ شهر زابل

خدیجه سراوانی, امید بامری, علی علیدادی, کلثوم رضایی کیخایی, حسن آقایی, سمانه سراوانی اول