چاپ شده: 2022-11-29

بررسی کیفیت زندگی و همبستگی آن با دریافت خدمات برخط سلامت در میان‌سالان شهر کاشان

142-149

 • فاطمه سادات ایزدی اونجی
 • محبوبه کفایی عطریان
 • جلال هاشمی دمنه

بند ناف تک شریانی تشخیص داده شده در دوران قبل از تولد و خصوصیات مادری و جنینی همراه: یک مطالعه‌ی مقطعی

150-155

 • محمدنصیر همتیان
 • آزاده شعبانی
 • سیده نوشین قلندرپورعطار
 • صدیقه حنطوش زاده
 • سیده مژگان قلندرپورعطار

اگزوزوم‌ها و اثر آن‌ها بر بیماری لوسمی میلوئیدی مزمن؛ از پیشرفت تا درمان بیماری

182-195

 • الهام روشندل
 • هانیه غفاری نظری
 • محمود دهقانی قربی
 • فاطمه جوانی
 • مریم سلیمی
 • غزاله سنگانیان
 • مسعود سلیمانی