چاپ شده: 2021-06-12

تأثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر بیان ژن‌های آپوپتوتیک در سلول‌های سرطانی پستان

 • حدیث احمدی راد
 • مهدی شریعت
 • مهدی محمودی
 • محمدرضا میرزایی
 • سوده فلاحتی
 • محمد رضا حاجی زاده
 • حسن احمدی نیا

بررسی ارتباط بین افسردگی با عادات غذایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل

 • علی میری
 • مصطفی نوروززاده
 • فاطمه مظفری
 • الهام رجبی پور
 • نجمه سوری ناصری
 • محسن جهانتیغ