چاپ شده: 2021-03-02

افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی شهرستان زاهدان و علل مرتبط با آن

1-6

 • الهام شهرکی
 • منصور شکیبا
 • سیده یاسمن قاسمی علی‌آباد

بررسی سلامت معنوی در نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور

14-18

 • حامد طاهری
 • محبوبه دوستکامی
 • ریحانه خیاطی
 • افسانه ریگی
 • الهام الهیاری

مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل

19-24

 • فاطمه محبتی
 • سید پوریا هدایتی
 • سمیه باقری
 • ناصر هاشمی
 • ابوالفضل قوم دوست نوری