چاپ شده: 2020-07-18

پیش‌بینی بیماری سل در منطقه‌ی سیستان با استفاده از روش جنگل تصادفی

53-60

 • رضا احمدی
 • ابوالفضل پناهی میشکار
 • زهرا گلوی
 • ابوالفضل پردلی شهرکی

بررسی ارتباط تغذیه و سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر زهک

67-84

 • علی میری
 • هاجر صالحی
 • محسن وظیفه دوست
 • بهاره حاجی رستملو
 • هانیه نارویی
 • محمدرضا رضایی کهخا
 • آرزو سالاری فورگ
 • سروش محمد نژاد
 • محمد امین حیدری

پشیمانی و رضایت در زنان با زایمان طبیعی و سزارین: یک مطالعه‌ی مروری

 • هایده اربابی
 • لیلا امیری فراهانی
 • سیده بتول حسن‌پور ازغدی