چاپ شده: 2020-02-04

بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران همودیالیزی

ساناز قاسمی, صادق دهقان مهر, افشین نژاد جهانتیغ, الهام الهیاری, فردوس بامری

تأثیر شبکه‌های مجازی بر روی میزان افت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی

محمدعباس زاده بزی, فاطمه محجوب‌زاده, آزاده حیدری, محمد سارانی, سمیه باقری, سودابه حامدی شهرکی