چاپ شده: 2019-12-08

شمارش واحدهای کربوهیدرات در مبتلایان به دیابت نوع یک و اثر آن در کنترل وضعیت متابولیک: مقاله‌ی مروری

148-154

فاطمه خارایی, شاهین کوه منایی, محمد حسن محمدی, رضا بیات, طاهر چراغی, ستیلا دلیلی