1.
باقریس, مقدمف, عارفیم, رضایی کیخال. بررسی آگاهی، باور و عملکرد پیشگیری از پوکی استخوان در دختران نوجوان شهرستان زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 20جولای2022 [ارجاع شده 4اکتبر2022];:82-0. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/336