1.
غفاری نظریه, کرمیس, نورآذر امامچایل, پرخیدهس, روشندلا, سلیمانیم. نقش miRNAs در مسیر سیگنالینگ PI3K در سرطان‌های خونی: یک مطالعه‌ی مروری. مجله دانشکده پزشکی زابل [اینترنت]. 24می2021 [ارجاع شده 24جولای2021];:32-3. Available from: http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/272