احمدی رادحدیث, شریعتمهدی, محمودیمهدی, میرزاییمحمدرضا, فلاحتیسوده, حاجی زادهمحمد رضا, و احمدی نیاحسن. “تأثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر بیان ژن‌های آپوپتوتیک در سلول‌های سرطانی پستان”. مجله دانشکده پزشکی زابل (ژوئن 12, 2021): 44-51. دسترسی اکتبر 4, 2022. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/260.