شهرکیالهام, شکیبامنصور, و قاسمی علی‌آبادسیده یاسمن. “افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی شهرستان زاهدان و علل مرتبط با آن”. مجله دانشکده پزشکی زابل (مارس 2, 2021): 1-6. دسترسی می 8, 2021. http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/210.