دوقلوهای بهم چسبیده: یک گزارش نادر از توراکو اومفالوپاگوس

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

معصومه مبارکی
مهناز تاج‌پور

چکیده

مقدمه: دوقلویی بهم چسبیده، نادرترین ناهنجاری‌های دوقلویی بوده و گزارش آن، یک واقعه مهم می‌باشد، به علت گزارشات انگشت‌شماری از تولد آن‌ها در دنیا، همچنین مرگ و میر بالای این دوقلوها، در این مقاله به معرفی یک مورد دوقلوی به هم چسبیده‌ای که در خرداد ماه 1400 در بیمارستان ولایت شهرستان سرباز متولد شد، اقدام گردید.


معرفی مورد: خانم 34 ساله در حاملگی پنجم با سن حاملگی 32 هفته و 2 روز به طریق سزارین دوقلو‌های به‌هم چسبیده‌ای را به دنیا آورد. این دوقلوها دارای دو سر، دو گردن، که در ناحیه‌ی قفسه‌ی سینه و شکم به یکدیگر چسبندگی داشته و یک بند ناف مشترک داشتند، هر دو پسر و اندکی پس از تولد فوت شدند.


نتیجه‌گیری: حدود 1 درصد دوقلوهای مونوزیگوت به صورت دوقلویی به‌هم چسبیده تظاهر می‌کنند. اکثر این دوقلوها مؤنث می‌باشند و اغلب آن‌ها در معرض تولد زودرس و مرگ و میر بالا قرار دارند. با توجه به آن، تشخیص به موقع ناهنجاری و چسبندگی با استفاده از معاینات سونوگرافی زودهنگام و جلوگیری از ادامه‌ی حاملگی می‌تواند در چنین مواردی راهکار مناسبی باشد.


کلید واژه‌ها: دوقلو، بهم چسبیده، تشخیص پره ناتال

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله موردی

مراجع

1. Amini, Ali, Bedakhsh. A report of 2 cases of conjoined twins of omphalopagus and dysphalus with multiple anomalies [In Persian]. Razi J Med Sci 2003; 10(36): 503-8.
2. Singh Y, Kathpalia SK, Bal H, Arif NK. Early prenatal diagnosis in a case of conjoined twin with Craniopagus and Thoraco-omphalopagus. Med J Armed Forces India 2012; 68(4): 381-2.
3. Öksüzoğlu A, Moraloğlu Ö, Aktulay A, Engin-Üstün Y, Çelen Ș, Mollamahmutoğlu L. Conjoined twins: A case report of thoraco-omphalopagus. J Ankara Univ Fac Med 2011; 64(3): 141-3.
4. Creasy R, Iams D. Preterm labor and delivery in: Maternal-Fetal medicine. 4th ed. Philadelphia, PA: W.B Sauders Co; 1999.
5. Calderoni DR, Mizukami A, Nunes PHF, Kharmandayan P. Thoraco-omphalopagus asymmetric conjoined twins: report of a case and complete review of the literature. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. 2014; 67(1): e18-e21.
6. Sukcharoen N, Wannakrairot P. Sonographic prenatal diagnosis of congenital heart defects in thoraco‐omphalopagus. Asia Oceania J Obstet Gynaecol 1993; 19(1): 43-9.