##article.return## بررسی عوامل موثر بر شیوع آلودگی به شپش سر (Pediculosis capitis) و ارزشیابی اثر درمانی شامپوی پرمترین و لوسیون دایمتیکون بر روی آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه دورود دانلود دانلود PDF