##article.return## بررسی اثر افزودن داروی ترانگزامیک اسید تزریقی و عوارض آن در پیشگیری از خون‌ریزی پس از زایمان طبیعی در مراجعین بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان دانلود دانلود PDF