کنکاشی بر تجاوز جنسی کودکان، علل پیش آمدن آن و رفتارهای مناسب پس از آن

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

خدیجه سراوانی
محمدحسین کمال‌الدینی زهرا میرسرگزی
ملیحه قرایی

چکیده

مقدمه: تجاوز، نوعی خشونت جنسی است که معمولاً شامل آمیزش جنسی می‌شود و توسط فرد یا افرادی به‌رغم رضایت شخص انجام می‌گردد. این عمل می‌تواند با اجبار فیزیکی، تهدید، سوءاستفاده از مسؤولیت یا با فردی که ناتوان یا زیر سن قانونی است رخ دهد. معمولاً تجاوز توسط افراد ناشناس از تجاوز توسط افرادی که قربانی آن‌ها را می‌شناسد کمتر شایع است. چند مطالعه عنوان کرده‌اند که تجاوز مذکر به مذکر و مؤنث به مؤنث در زندان‌ها بسیار معمول است و احتمال دارد که از سایر موارد کم‌ترین گزارش را داشته باشد. وقتی تجاوز و بردگی جنسی بخشی از عملی گسترده و سازمان‌یافته هستند، تحت عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناخته می‌شوند. تجاوز اگر به ‌قصد از بین بردن جزء یا کل گروهی قومی انجام می‌شود عنصری از جنایت نسل‌کشی به شمار می‌آید. هدف این مقاله، بررسی و مروری بر علل رخ دادن تجاوز به کودکان، روش‌های پیشگیری و رفتارهای مناسب در مواجهه با این عمل و قوانین کشورهای مختلف در مورد این عمل می‌باشد.


شیوه‌ی مطالعه: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی مروری است که بر اساس جستجو با استفاده از کلید واژه‌ها از جمله تجاوز جنسی کودکان، قربانیان جنسی، انواع آثار و نتایج تجاوز جنسی و نقش خانواده و جامعه به زبان فارسی و انگلیسی در پایگاه‌های معتبر از جمله PubMed، Wiley، Elsevier، Science Direct و SID از سال 1980 تا 2019 انجام شد و مقالات مورد نظر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.‌


نتیجه‌گیری: بیش از نیمی از تجاوزات جنسی، به‌طور خود به خودی اتفاق نمی‌افتند، بلکه حداقل تا اندازه‌ای از پیش برنامه‌ریزی‌شده‌اند. تجاوز جنسی با سلطه و قدرت مرتبط است؛ اکثر تجاوزگران جنسی تنها هنگامی می‌توانند از نظر جنسی تحریک شوند که قربانی را دچار وحشت و خفت نموده باشند؛ عمل جنسی خود اهمیت کمتری دارد. تعدادی از کلیشه‌ها در مورد نقش‌های جنسیتی می‌توانند در توجیه تجاوز نقش ایفا کنند. در مورد تجاوز مرد به زن، این کلیشه‌ها شامل این نظرات است که: قدرت مختص مردان است درحالی‌که زنان به درد سکس می‌خورند و کالایی بیش نیستند، اینکه زنان خواهان سکس اجباری و توسری‌خوری هستند، و اینکه تکانه‌ها و  رفتارهای جنسی مردان غیرقابل‌کنترل است و باید ارضا شود.


کلمات کلیدی: تجاوز جنسی، کودکان، قربانیان جنسی

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله مروری

مراجع

1. Lonsway KA, Archambault J, Lisak D. False reports: Moving beyond the issue to successfully investigate and prosecute non-stranger sexual assault. The Prosecutor: Journal of the National District Attorneys Association 2009; 3(1): 10-22.
2. Bancroft JH. Sexual development in childhood. Indiana, US: Indiana University Press; 2003.
3. United Nations. The Eighth United Nations Survey on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems (2001-2002) [Online]. 2005. Available from: URL:
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Eighth-United-Nations-Survey-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html
4. Gross B. False rape allegations: An assault on justice. Forensic Examiner 2008; 18: 66.
5. Catherine B, Kathleen D. Responding to everyday rape in Cambodia: rhetorics, realities and somroh somruel. Restorative Justice 2014; 2(1): 64-84.
6. Amnesty International. Breaking the silence: Sexual violence in Cambodia. London, UK: Amnesty International Publications; 2010.
7. Akbarizadeh MR, Naderifar M, Abdollahimohammad A, Saravani K. The causes of poisoning in children under 14 years old referred to Amir al-Momenin Ali hospital, Zabol, Iran. Med Sci 2019; 23(98): 488-91.
8. Frintner MP, Rubinson L. Acquaintance rape: The influence of alcohol, fraternity membership, and sports team membership. J Sex Educ Ther 1993; 19(4): 272-84.
9. Yu CY. Evaluating cutoff criteria of model fit indices for latent variable models with binary and continuous outcomes. Los Angeles, CA: University of California; 2002.
10. Merrill LL, Guimond JM, Thomsen CJ, Milner JS. Child sexual abuse and number of sexual partners in young women: the role of abuse severity, coping style, and sexual functioning. J Consult Clin Psychol 2003; 71(6): 987-96.
11. Messman-Moore TL, Long PJ. The role of
childhood sexual abuse sequelae in the sexual revictimization of women: An empirical review and theoretical reformulation. Clin Psychol Rev 2003; 23(4): 537-71.
12. Orcutt HK, Cooper ML, Garcia M. Use of sexual intercourse to reduce negative affect as a prospective mediator of sexual revictimization. J Trauma Stress 2005; 18(6): 729-39.
13. Saravani K, Kamaloddini MH, Asgari M. The studying of people died under 18 old referred to forensic medicine organization in Tehran, from 2014 to 2015: brief report. Tehran Univ Med J 2019; 77(7): 458-62.
14. Saravani K. Prevalence of atopic dermatitis in Iranian children:A systematic review and meta-analysis. Int J Adv Res Biol Sci 2019; 6(5): 133-9.
15. Testa M, Livingston JA, Vanzile-Tamsen C, Frone MR. The role of women's substance use in vulnerability to forcible and incapacitated rape. J Stud Alcohol 2003; 64(6): 756-64.
16. Connect Asia: Story: Amnesty calls on Cambodian government to act on rape. Radio Australia. [2010-03-09]. Available from: http://www.radioaustralia.net.au/connectasia/stories/201003/s2840482.htm. Retrieved 2010-12-31.
17. CAMBODIA: Rape victims need better protection from new penal code. Ipsnews.net. 2010 Mar 9. Retrieved 2010 Dec 31. Available from: http://ipsnews.net/news.asp?idnews=50602 Wayback Machine.
18. Amnesty International Publications. Breaking the silence — sexual violence in Cambodia. London, UK: Amnesty International Publications; 2010.
19. Johnson H, Sacco VF. Researching violence against women: Statistics Canada’s national Survey. Canadian Journal of Criminology 1995; 37(3): 281-304.
20. Researching violence against women, a practical guide for researchers and activists. Available from: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/violence-against-women-2017-03ws-researching-
vawg-practical-guidance-researchers-WHO2005.pdf
21. Kira C. Kira Cochrane talks to filmmaker Lisa F Jackson on her documentary about rape in the Congo. London 2008: Film.guardian.co.uk. Retrieved 2010.
22. Perry A. Oprah scandal rocks South Africa. [Online 2007]. Available from: http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1680715,00.html
23. Meier E. Child rape in South Africa. Pediatr Nurs 2002; 28(5).
24. Flanagan J. South African men rape babies as 'cure' for Aids. [2001 Nov 11]. Available from: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/southafrica/1362134/South-African-men-rape-babies-as-cure-for-Aids.html.
25. Sexual violence chapter 6. World Health Organization. [2011 Apr 15]. Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_chap6_eng.pdf
26. South African rape survey shock." BBC News. [2009 Jun 18]. Available from: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8107039.stm
27. Quarter of men in South Africa admit rape, survey finds More Than 1 In 3 SAfrican Men Admit To Rape: Study. [2010 Nov 26]. Available from:
https://www.theguardian.com/world/2009/jun/17/south-africa-rape-survey
28. UCSC Rape Prevention Education: Rape Statistics. Available from:
http://pegahyazd.com/rape-prevention/statistics.html.
29. United States department of justice document. Available from: https://www.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh241/files/media/document/2013annualreport.pdf
30. Parrot A, Cummings N. Forsaken females: the global brutalization of women. Lanham, US: Rowman & Littlefield Publishers; 2006.
31. Men against sexual assault at the University of Rochester [2006 Mar 13]. Sexual Assault Statistics. Available from: http://sa.rochester.edu/masa/stats.phpl