کنکاشی بر تجاوز جنسی کودکان، علل پیش‌آمدن آن و رفتارهای مناسب پس از آن

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

خدیجه سراوانی محمدحسین کمال‌الدینی زهرا میرسرگزی ملیحه قرایی

چکیده

تجاوز، نوعی خشونت جنسی است که معمولاً شامل آمیزش جنسی می‌شود و توسط فرد یا افرادی به رغم رضایت شخص انجام می‌گردد. این عمل می‌تواند با اجبار فیزیکی، تهدید، سوء استفاده از مسؤولیت یا با فردی که ناتوان یا زیر سن قانونی است رخ دهد. معمولاً تجاوز توسط افراد ناشناس از تجاوز توسط افرادی که قربانی آن‌ها را می‌شناسد کمتر شایع است. چند مطالعه عنوان کرده‌اند که تجاوز مذکر به مذکر و مؤنث به مؤنث در زندان‌ها بسیار معمول است و احتمال دارد که از بقیه‌ی موارد کم‌ترین گزارش را داشته باشد. وقتی تجاوز و بردگی جنسی بخشی از عملی گسترده و سازمان یافته هستند تحت عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناخته می‌شوند. تجاوز اگر به قصد از بین بردن جزء یا کل گروهی قومی انجام می‌شود عنصری از جنایت نسل‌کشی به‌شمار می‌آید. هدف این مقاله، بررسی و مروری بر علل رخ دادن تجاوز به کودکان، روش‌های پیشگیری و رفتارهای مناسب در مواجهه با این عمل و قوانین کشورهای مختلف در مورد این عمل می‌باشد.


واژگان كليدي: تجاوز جنسی، کودکان، قربانیان جنسی

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله مروری