بررسی فراوانی اختلالات روانی در بیماران معتاد با سوء مصرف مواد مخدر مراجعه‌کننده به بخش روان‌پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان زابل

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

خدیجه سراوانی
سلیمان سراوانی فریده رام رودی

چکیده

مقدمه: سوء مصرف مواد و وابستگي به مواد مخدر، در جامعه شیوع بالایی دارد که سبب بروز عوارض در بیماران می‌شود و شناسایی این عوارض امری ضروری است. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی اختلالات روانی در بیماران معتاد با سوء مصرف مواد مخدر مراجعه‌کننده به بخش روان‌پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان زابل در سال ۱۳۹۷ بود.


شیوه‌ی مطالعه: این مطالعه بر روی 100 بیمار معتاد با سوء مصرف مواد مخدر در بخش روان‌پزشکی انجام گرفت. پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک، نوع بیماری روان‌پزشکی افراد نیز ثبت شد. از آزمون‌های کای‌اسکوئر و فیشر جهت مقایسه‌ی داده‌ها استفاده شد.


یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که شایع‌ترین ماده‌ی مصرفی در بیماران معتاد مبتلا به اختلال روان‌پزشکی شامل تریاک و حشیش بوده و شایع‌ترین اختلال روان‌پزشکی، افسردگی و اسکیزوفرنی بود. همچنین مشخص شد که افسردگی در سنین بالاتر از 30 سال و زنان و افراد متأهل و بدون سابقه‌ی بستری و اختلال اضطرابی در سنین بالاتر از 30 سال در زنان و افراد مجرد شیوع بیشتری داشته، اما اسکیزوفرنی در سنین کمتر از 30 سال در مردان و افراد مجرد و اختلال دوقطبی در سنین کمتر از 30 سال در مردان و افراد مجرد بیشتر بود.


نتیجه‌گیری: شیوع اختلال روان‌پزشکی در بیماران معتاد، بالا بود که نیازمند بررسی غربال‌گری مؤثر به خصوص در افراد با ریسک بالاتر می‌باشد تا از بروز اختلالات روان‌پزشکی در افراد کاست.


کلمات کلیدی: اختلالات روان‌پزشکی، افسردگی، اضطراب، سوء مصرف مواد مخدر

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
سراوانیخ., سراوانیس., & رام رودیف. (2020). بررسی فراوانی اختلالات روانی در بیماران معتاد با سوء مصرف مواد مخدر مراجعه‌کننده به بخش روان‌پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل. Retrieved از http://jzms.ir/index.php/JZMS/article/view/205
نوع مقاله
مقاله پژوهشی