بررسی نقش هورمون گنادوتروپین و عملکرد ژن‌های مؤثر در مراحل تکوین لقاح آزمایشگاهی

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

نیکا مشهدی‌زاده مینا نیک‌اندیش مهدی احمدی فر

چکیده

مقدمه: هورمون آزادکننده‌ی گنادوتروپین (GnRH)، تنظیم کننده‌ی اصلی محور تولید مثل است. ترشح ضربان‌دار آن، الگوی ترشح هورمون محرک فولیکولی FSH (Follicle-stimulating hormone) و هورمون لوتئین کننده‌ی LH (Luteinizing hormone) را تعیین می‌کند که در این صورت هم عملکرد غدد درون‌ریز و هم بلوغ گامت در غدد جنسی تنظیم می‌شود. به نظر می‌رسد برخی از پروتئین‌های خانواده‌ی لنفوم 2 (B-cell lymphoma 2) BCL2، در زمان بلوغ تخمک و رشد اولیه‌ی جنین، عملکرد بسزایی دارد. متیلاسیون DNA یک فاکتور مهم در فرایند‌هایی مانند رشد جنین، برداشت ژنومی، غیرفعال کردن کروموزوم x و حفظ ثبات کروموزوم است.


نتیجه‌گیری: متیلاسیون، یک ابزار علامت‌گذاری اپی‌ژنتیک رایج به منظور قفل کردن ژن‌ها در موقعیت خاموش است. در این مطالعه، به بررسی رشد جنین و عوامل تأثیرگذار بر آن پرداخته شد. پژوهشگران معتقدند که هورمون رشد به طور غیر مستقیم در تحریک رشد دخالت می‌کند و اثرات خود را روی بافت هدف خود با واسطه‌ی فاکتورهای رشد شبه انسولین IGF (Insulin-like growth factor) نمایان می‌سازد. همین‌طور امروزه ثابت شده است که فاکتورهای رونویسی Cdx2 و EOMES برای رشد جنینی مزودرم ضروری است.


کلمات کلیدی: GnRH، متیلاسیون DNA، فاکتور رشد شبه انسولین (IGF)، BCL2

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

نوع مقاله
مقاله مروری