مجله دانشکده پزشکی زابل

دارای رتبه علمی- ترویجی

ترتیب انتشار

فصل‌نامه

ناشر:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

p-ISSN: 2645-880X

e-ISSN: 2645-7180

وب‌سایت مجله

http://www.jzms.ir

ایمیل مجله

jzabolmedsch@gmail.com

تلفن

32230768-054

مدیر مسؤول:

دکتر خدیجه رضایی کیخایی

دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل

سردبیر:

دکتر هادی میرزایی

استادیار، گروه علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل

jzabolmedsch@gmail.com

زبان مجله:

فارسی- انگلیسی

سال انتشار:

1397

پشتیبانی سایت: موسسه آرمان پژوه حکیم
تلفن: 03136515200
ایمیل: journals@armri.org

 


مجله دانشکده پزشکی زابل:

این فصلنامه توسط دانشگاه علوم پزشکی زابل انتشار می‌یابد.

هدف از انتشار این مجله، ایجاد فضایی علمی برای ارتباط بین محققان علوم پایه و علوم پزشکی در سراسر جهان است. مقالات ارسالی در این مجله با عناوین: مقاله اصلی، مقاله مروری، مورد- شاهدی، نامه به سردبیر و غیره قابل انتشار است.

موضوعات مدنظر برای انتشار شامل موارد ذیل می‌باشند اما صرفاً محدود به این موارد نیستند:

تاریخ علوم پزشکی، بیوشیمی پزشکی، آناتومی، آناتومی سیستمیک، دیگر انواع آناتومی بدن، زیست شناسی سلولی پزشکی، فیزیولوژی انسانی، جنین‌شناسی، ایمونولوژی انسان، ژنتیک پزشکی، میکروبیولوژی پزشکی، ویروس‌شناسی پزشکی، پرتو درمانی، آسیب‌شناسی، آسیب شناسی تجربی ومحیطی، آناتومی آسیب‌شناسی، پاتوفیزیولوژی، فارماکولوژی پایه، فارماکولوژی بیوشیمیایی،فارماکولوژی بالینی، ایمونو فارکولوژی، فارماکولوژی مولکولی، روان‌شناسی پزشکی، آمار پزشکی، پزشکی قانونی و سم‌شناسی، ریاضی پزشکی، فیزیک در پزشکی، بیو انفورماتیک، فناوری نانو، فیزیولوژی گیاهی و حیوانی، گیاهان دارویی، فناوری اطلاعات در پزشکی، اقتصاد در پزشکی

دوره 5؛ شماره 4: مجله دانشکده پزشکی زابل؛ زمستان 1401

چاپ شده: 2022-11-29

بررسی کیفیت زندگی و همبستگی آن با دریافت خدمات برخط سلامت در میان‌سالان شهر کاشان

142-149

 • فاطمه سادات ایزدی اونجی
 • محبوبه کفایی عطریان
 • جلال هاشمی دمنه

بند ناف تک شریانی تشخیص داده شده در دوران قبل از تولد و خصوصیات مادری و جنینی همراه: یک مطالعه‌ی مقطعی

150-155

 • محمدنصیر همتیان
 • آزاده شعبانی
 • سیده نوشین قلندرپورعطار
 • صدیقه حنطوش زاده
 • سیده مژگان قلندرپورعطار

اگزوزوم‌ها و اثر آن‌ها بر بیماری لوسمی میلوئیدی مزمن؛ از پیشرفت تا درمان بیماری

182-195

 • الهام روشندل
 • هانیه غفاری نظری
 • محمود دهقانی قربی
 • فاطمه جوانی
 • مریم سلیمی
 • غزاله سنگانیان
 • مسعود سلیمانی
نمایش همه ی شماره ها